ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტი-ქ. თბილისი, დიღმის საცდელი მეურნეობის მიმდებარედ