სპორტული კომპლექსის საკონკურსო პროექტი-ქ.თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩის მიმდებარედ