ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის პროექტი-მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნაოზა