სასტუმრო,ღვინის მარანი-თელავის მინუციპალიტეტი, სოფ ნასამხრალი