მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი 3-ქ. თბილისი, გლადნი მე-5 მკ.რ