განაშენიანების რეგულირების გეგმა 1-მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ ქვემო ლისი