განაშენიანების რეგულირების გეგმა 2-მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ ქვემო ლისი