განაშენიანების რეგულირების გეგმა 3-ქ. თბილისი, სოფ თხინვალა